MUK - Márciusban újrakezdjük

 

Színházi előadássorozat 1956 ismeretlen hőseinek emlékére

1957 március 15-ére az októberi események folytatását várók, remélők, tervezők jelszava volt a MUK.  A Márciusban Újra Kezdjük mozgalomnak Budapesten kívül, országszerte voltak kisebb-nagyobb megmozdulásai. Ami mára az 1956-os forradalom egyik lábjegyzetévé vált, annak idején ugyanúgy egyéni áldozatokat, szenvedést, emberéleteket követelő esemény volt.  A MUK egyes történéseinek igazi drámaiságát az adja, hogy a levert forradalom és szabadságharc után, a megtorlások idején, már mindenki számára egyértelmű volt, hogy hatalmas tétje van bármilyen, a szabadság újbóli kivívása érdekében tett megmozdulásnak. Hatalmas tét: a résztvevők és támogatóik élete.

A dokumentum-dráma korabeli tárgyalási jegyzőkönyvek, visszaemlékezések, újságcikkek alapján születik meg. A történetben három megtörtént esemény és azok szereplőinek cselekedetei alapján jelennek meg az egyes szereplő alakok. A három eseménycsoport:

 

  • A mecseki „Láthatatlanok” ellenállási mozgalma
  • A kecskeméti Piarista Gimnázium röpcédulát készítő fiataljainak története
  • Budapesti és szegedi egyetemisták szervezkedései

A dokumentum-drámában a szereplők nem csak mintaadójuk sorsát hordozzák, hanem színdarabbéli életsorsuk más, valós eseményekből is merít, a három személyben mintegy megteremtve a Márciusban Újra Kezdjük mozgalom tipizált alakjait. A három főszereplő mellett további két szereplője van a drámának, a Vallató és a Besúgó. Mindkét alak szintén valós életutak mozaikjaiból áll össze színpadi sorssá. A három különböző helyen játszódó történet szál egymás mellett fut a végkifejlet felé.